អាជីវកម្ម​ទេសចរណ៍​ចំនួន​២៧ ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ទទួល​ស្គាល់​បញ្ជាក់​គុណភាព​សេវា​កម្ម​ទេសចរណ៍​ China Ready

០៦ វិច្ឆិកា ២០១៧
8244

សូម​អបអរសាទរ​អាជីវកម្ម​ទេសចរណ៍​ចំនួន​២៧ ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ទទួល​ស្គាល់​បញ្ជាក់​គុណភាព​សេវា​កម្ម​ទេសចរណ៍​ China Ready ដូច​មាន​:
-ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គោដេន ហ្វរម៉ូសា ស៊ីហ្វូដ GOLDEN FORMOSA SEAFOOD RESTAURANT
-សណ្ឋាគារ ម៉េម័រ អង្គរ Memoire D'angkor Hotel
-សណ្ឋាគារ ម៉េម័រ សៀមរាប Memoire Siem Reap Hotel
-សណ្ឋាគារ រីចេនស៊ី អង្គរ Regency Angkor Hotel
-សណ្ឋាគារ អង្គរហូវើដ Angkor Howard Hotel
-អេស៊ា អ៊ិចគ្លូស៊ីវ ធួរ Asia Exclusive Tours Co.,Ltd
-អ៊ីស្ត វីន ត្រាវែល East Wind Travel Co.,Ltd
-ទ្រូ ហ្គោលដេនដ្រេហ្គន អ៊ិនធើណេសិនណល ត្រាវែល ឯ.ក True Golden Dragon International Travel Co.,Ltd
-មេគង្គ ឌីសខាវើរី Mekong Discovery
-យូណាយ អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ធួរ Unite International (Cambodia) Tour
-អប្សរាទេសចរណ៍ APSARA TOURS Co.,Ltd
-ទ្រេនស្ពីដត្រាវែលហូលឌី TRANSPEED TRAVEL HOLDINGS LTD
-ហ្វាន ធាន អ៊ិនធើណេសិនណល ត្រាវែល & ត្រេឌីង FAN TIAN INTERNATIONAL TRAVEL & TRADING Co.,Ltd
-អិន.ឌី.អិម អ៊ិនវេសម៉ិន & ធួរីហ្សឹម N.D.M INVESTMENT & TOURISM Co.,Ltd
-ហុង អ៊ី ទេសចរណ៍ HONG YI TRAVEL SERVCIE Co.,Ltd
-វីហ្គោ ត្រាវែល & ធួរ WE GO TRAVEL & TOUR
-៥ អូសិន ខូអិលធីឌី
5 Ocean Co.,Ltd
-វ៉ាន់ លី ទេសចរណ៍ Wanly Travel
-សីុហ្គាល ធួរីស & ត្រេឌីង Seagull Tourist & Trading Co., Ltd
-ខេមបូុឌា ហួយហ័ង ធួរ 柬埔寨辉煌旅行社
-អេសធីប៊ី ត្រាវែល & ធួរ STB Travel & Tour
-ជា ម៉ី អ៊ិនធើណេសិនណល ត្រាវែល JIA MEI INTERNATIONAL TRAVEL Co.,Ltd
-ជី សឹង ធួរ Jie Sheng Tour
សៀន នូ ត្រាវែល XIAN NU TRAVEL CO., LTD
-សណ្ឋាគារ ឡាក់គី អង្គរ និង ស្ប៉ា
LUCKY ANGKOR HOTEL & SPA
-ណានជីងអ៊ិនធើណេសិនណល ហូលីដេ ធួរ គ្រុប NANJING INTERNATIONAL HOLIDAY TOUR GROUP CO., Ltd
-ឌីអិម អ៊ិនធើណេសិនណលត្រាវែល DM International Travel